2018-2019 Parody - Isioma Nwaezeigwe

​​​​​​​​​​Team 3490 Viper Drive